The students

Osana 2digi2-hanketta haastattelimme 14:ää neljän eri suomalaisen yliopiston opiskelijaa. Opiskelijoilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat viiteen aihepiiriin liittyvien osaamistavoitteiden merkittävyydestä. Osaamistavoitteet ovat samoja, joita käsitellään myös opettajille tehdyssä kyselyssä.

Osaamistavoitteet koskevat kielten ja viestinnän opiskelussa käytettäviä digitaalisia välineitä, opittavalle kielelle altistumista, tiedonhakutaitoja, digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan viestinnän muutoksiin mukautumista ja aivoterveydestä huolehtimista.

Teemoja käsitellään omissa kokonaisuuksissaan, joissa on mainittu digiympäristössä oppimiseen liittyvä osaamistavoite ja kerrottu opiskelijoiden käsityksiä aiheesta. Tekstin lomassa on linkkejä opiskelijoiden haastatteluiden suomen- tai englanninkielisiin teksti- ja audiositaatteihin, 2digi2-sivuston sisältöihin ja aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilaisen haastatteluun siitä, mitä kielten ja viestinnän opettajan kannattaa ottaa huomioon, kun opiskellaan ja opetetaan digiympäristössä.

Oppija osaa käyttää digitaalisessa ympäristössä tarjolla olevia välineitä oman kielen oppimisensa ja kielenkäyttönsä kannalta järkevästi

Haastattelujen perusteella opiskelijat eivät juuri ole saaneet opetusta digivälineiden käyttöön, vaan he ovat oppineet käyttämään niitä kokeilemalla ja saamalla apua ystäviltä ja perheenjäseniltä. Ohjelmien käytön opettelua ei pidetty mitenkään ongelmana, koska opiskelijat ovat tottuneet ottamaan haltuun erilaisia sovelluksia. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan tiedä täsmälleen, miten käyttää erilaisia opiskeluun liittyviä ohjelmia tai sovelluksia tai he eivät tiedä, mitä eivät osaa. Erilaiset digitaitokurssit opiskelijat kokivat hyödyllisiksi jo senkin vuoksi, että niillä on vahvistunut usko siihen, että on itse tehnyt asioita oikein jo aiemmin.

Opiskelijat toivovat, että digiympäristöt olisi suunniteltu sellaisiksi, että niiden käyttäminen olisi selkeää, yksinkertaista ja johdonmukaista.

Audio: Digiympäristöjen helppokäyttöisyys 

Transkripti

Opiskelija: Digiympäristössä opiskelijana arvostan ja koen, että semmoinen helppokäyttöisyys on tärkeä. Sen nostaisin esiin ihan ykkösenä. 

Haastattelija: Mitä se helppokäyttöisyys sinulle tarkoittaa? 

Opiskelija: Se tarkoittaa ehkä sitä, että kun digiympäristössä on eri tason opiskelijoita tai tietokoneen käyttäjiä, että se ei vaatisi hirveitä ponnisteluja aloittaa jotakin. Että on selkeät ohjeet ja että ei menisi aikaa digiympäristössä siihen, että opetellaan, mitä tässä tapahtuu. 

Selkeys on tärkeää, koska digiympäristössä tosi helposti saattaa mennä vähän sekaisin. Kun on kun on niin paljon vaihtoehtoja, voi mennä niin moneen eri paikkaan, niin jos on selkeät tavoitteet ja miten niihin tavoitteisiin päästään, se auttaa tosi paljon. Kaiken pitäisi olla helposti löydettävissä tietenkin myös, että ei tarvitse etsiä monesta eri paikasta. Jos löytyy vähän eri tietoa vähän eri paikoista, sitten on vähän pulassa, että mitä tehdään. 

Opiskelijoille tuttuja digityökaluja ovat erilaiset nettisanakirjat ja kielen opiskeluun tarkoitetut sovellukset. Osa käyttää aktiivisesti käännösohjelmia, mutta opiskelijat eivät ole varmoja siitä, kuinka sallittua se on. Käännösohjelmia opiskelijat käyttävät esimerkiksi sen tarkistamiseen, ovatko heidän käyttämänsä ilmaukset mahdollisia kohdekielellä. 

Käännösohjelma vs. sanakirja 

Click for student comments on using translation tools

Mainly I use DeepLl.com. Yeah. And I find it very good. It’s, I think it’s it feels sometimes it does feel kind of cheating but I I think it’s good because well I find it much more reliable that than for example Google Translator and, it helps you like in a fast pace try out different options and see what the different outcome is. So it’s very different like from traditional dictionary searching or phrase searching because that’s much slower but you can just like type a new thing in DeepL and it will like instantly show what’s the difference and it’s very fast.  

Audio: Käännösohjelma vs. sanakirja 

Transkripti

On puhuttu, että käännösohjelmia ei kannattaisi käyttää ja että ei saa tai siis ei suositella käyttämään. Niiden tilalle tarjotaan lähtökohtaisesti jotain muita sanakirjoja käyttöön, mutta ne ovat yleensä sellaisia kömpelöitä. Se on minusta vähän hölmöä, koska käännösohjelmassa on kuitenkin niin laaja sanasto ja siinä pystyy laittamaan kaikki synonyymit näkymään. Ohjelmassa on niin monella kielellä niin laaja se data, mitä niissä on. Tietenkään siitä ei kannata kopioida suoraan mitään niin kuin ei mistään muustakaan kannata koskaan kopioida ilman, että tarkistaa. Minusta on hölmöä, että sitä ei saisi käyttää varsinkin, kun siinä on semmoisia esimerkiksi, että pystyy kääntämään vaikka koko sivun kerralla, kun ottaa kuvan, ja vaikka pdf:n kääntämään kokonaan ja laittaa se vaikka lukemaan sen sillä kielellä. Siinä on kaikkea semmoista, mitä todellakaan ei missään sanakirjassa ole, niin sitä kyllä ehdottomasti kannattaisi käyttää. 

Tekoälystä opiskelijat toteavat, että kun tekoälyä edelleen kehitetään, siitä saattaa olla apua esimerkiksi puhumisen harjoittelussa. Jo nykyään osa käyttää tekoälyä tiedon tiivistämiseen, tarkistaa omaa osaamistaan sen avulla tai etsii sellaista tietoa, minkä kysymisellä eivät halua vaivata opettajaa. Haastatelluille on kuitenkin hyvin selvää, että osaamistavoitteita ei saavuta, jos laittaa tekoälyn tekemään varsinaisen työn.   

Audio: Tekoäly ja osaamistavoitteet 

Transkripti

Jos nyt miettii sitä, että joku tekoäly kirjoittaa minun puolesta jonkun tekstin, niin ei sillä tietenkään pääse oppimistavoitteisiin. 

Varmaan riippuu tosi paljon, miten sitä käytetään ja miten sitä pystyy hyödyntämään, mutta minun mielestä siinä jotain riskejä on. Vaikka jos oppilaat tai opiskelijat osaa käyttää sitä liian hyvin, jos vaikka laitetaan tekoäly tekemään tehtäviä ja käytetään liikaa semmoiseen, niin sitten se on huono. No sittenhän ihminen ei omilla aivoillaan ajattele, ja kuitenkin oppiminen tapahtuu oman ajattelun kautta. 

Audio: Tekoälyn mahdollisuuksia 

Transkripti

Vähän niin kuin kaikessa minusta tekoälyn voi ottaa hyötykäyttöön ja sitä voi myös käyttää väärin. Tietenkin jos vaikka tekoäly tekee valmiiksi kirjoitetun esseen sinulle, niin se ei ehkä auta hirveänä, jos opiskelee uutta kieltä. Tekoälyn avulla ehkä voi löytää apua, jos on joku kysymys, johon ei ole vastausta ja jos ei tunnu siltä, että haluaa lähettää vaikka sähköpostia, kun tuntuu, että en nyt tämmöistä kysymystä kehtaa lähettää. Tekoälyllä on vastaukset siihen yhteen kysymykseen, tuleeko tuo pilkku nyt oikeasti tuohon kohtaan. 

Minun suosikkikääntämispalvelu käyttää tekoälyä. Sen takia siinä tulee niin hyvät ne käännökset. 

Olen kuullut, että muut ovat käyttäneet tekoälyä sillä tavalla, että on etsinyt vastauksia, jos on vaikka joku kysymys, olenko ymmärtänyt tämän teorian oikein ja sitten kirjoittaa, mikä se teoria on, niin sitten se tekoäly sanoo, että kyllä tuo on noin. Se on tavallaan kuin laittaa Googleen kysymyksen, mutta siihen tulee vastaus ilman, että pitää etsiä vastausta. 

Jos haluaa vaikka kommunikoida kielten ja viestinnän oppimisessa, niin sittenhän vaatisi aina vastapuolen, mutta tekoälyn kauttahan pystyy myös helpottamaan sitä, että pystyy kommunikoimaan tekoälyn kanssa. Jos on vaikka S2-opiskelija, pidän ihan hyvänäkin mahdollisuutena sitä, että pystyy kommunikoimaan jollakin alustalla tekoälyn kanssa suomeksi, jos siinä olisi semmoinen mahdollisuus, että se huomaa virheitä. 

Minna Huotilainen ja tekoäly

Oppija osaa hyödyntää kielelle ja kulttuurille altistumisen mahdollisuudet verkossa. Tavoitteena on, että opiskeltavasta kielestä tulee luonteva osa oppijan arkea ja työrutiineja.    

Opiskelijat näkevät internetin paikkana, josta löytää ihmisiä, joiden kanssa voi käyttää opittavaa kieltä ja oppia ”oikeaa kieltä”. Tähän Youtube-videot ovat lähes kaikille tärkeä väylä. 

Opettajilta toivotaan esimerkiksi ääntämisen harjoitteluun videoita tai linkkejä muiden tekemiin opetusvideoihin, koska videolta näkee helpommin kasvojen liikkeet ja ääntämistä voi harjoitella myös tuntien ulkopuolella.  

Audio: Äänämisharjoitukset

Transcription in English

I definitely think that’s important because that’s something that will be useful not only during the learning stage, but also after a while using the language. It can be very useful to have practiced it in a digital environment as well, because maybe in the works later on it will be relevant to know that. I also have a Swedish class at the moment. So in that the teacher had made like a specific web page. With like, uh, a lot of exercises and and stuff which is available for everyone. Online for free. So that’s something that is good that we can have. Because everyone can then make use of that. And for the Arabic course as well, I’ve had websites with like videos of how to pronounce like videos of the lips, and that’s very useful to understand the differences between some letters because we don’t have those sounds in Finnish or English. So that kind of was very eye opening and that’s even something that maybe you wouldn’t get in, in a classroom, you wouldn’t get as close to the lips. And to understand that as in the video.

Audio: Puhumisharjoitusten äänitys

Transcript in English

And then in Swedish we also had like speaking exercise that we had to film at home with our mobiles and then put it in model [Moodle?]. So in a way that’s less stressful than to have to do that in class, in person, in front of everyone. But then again, I do enjoy the connection with and talking with people. I think that’s better practice than to read stuff on from my notes at home.

Internetissä eri tekstilajeja

Yeah, I think so, because you can easily like find on the Internet, I don’t know books, articles, movies, whatever in the language you want to learn. So I it’s easy to like in that sense, practice and be in touch with the language.

Audio: Harrastuksia opittavalla kielellä

Transkripti

Varmasti olisi hyvä oppimistavoite semmoinen. Semmoinen matalan kynnyksen juttu on vaikka videoitten katsominen eri kielellä. Esimerkiksi johonkin kielikahvilaan meno, on kuitenkin aika ison kynnyksen juttu. Esimerkiksi Youtube-videot tai muu tämmöinen sisältö, jos kuluttaa niitä muutenkin, kannattaa rohkaista kuluttamaan opittavalla kielellä ja tietenkin kaikki tommoiset, jos on jotain harrastuksia ja muita, niin tietenkin semmoisen mielekkääseen tekemiseen yhdistää se.

Opittava kieli osaksi elämää

Well, yes, I think I’ve well, I’ve had my phone in French for like a while back for maybe like years. So that helped like learn all the digital words. I think it’s also motivating when you bring the language around you and then you find it more like important you find that it opens more possibilities. When you like surround yourself with it. It’s kind of like manipulating yourself to learn, to motivate, to become motivated. So I think that could be like one task in a in a course yeah.

Minna Huotilainen: Kielelle altistuminen

Audio: Aito kulttuuri luokkaan

Transcript in English

So for example, my Arabic teachers, she shared a Series A short series on arena. Which was about the basics of Arabic and the culture in Arabic countries. So that was very interesting and I watched it and it was very nice to kind of also get the basic like words and like how to like say hi and so on. And also to get to know about the culture, because that when you’re learning a language, you can’t really understand it properly unless you also understand the culture and also you understand the culture better when you. Kind of use the language and understand it so. I think that’s was very useful to kind of have videos or something like that from the actual place where the language is used. To understand it better. So that was something that I found that was useful because you can’t necessarily travel to, I don’t know, Morocco or Egypt or somewhere. So through the digital environment, you can kind of bring that to the classroom.

Audio: Verkosta oikeat ihmiset käyttämässä kieltä

Transkripti

Kun elämme paljon verkossa, on luonnollista, että sieltä ehkä myös löytyy helpoiten kieli ja kulttuuri. Se ei ole vaan joku kieli, jota opitaan, vaan se on oikeaa kieltä, jota oikeat ihmiset käyttävät. Siinä ehkä myös löytää ne asiat, jotka itseä kiinnostaa ja sitä kautta sitten oppii enemmän. Jos on jonkunlainen tietynlainen videotyyppi, jota tykkää katsoa vaikka Youtubessa, löytää sen saman toisella kielellä ja sillä tavalla luontevasti tulee kieli ja kulttuuri ja oppiminen toivottavasti myös.

Audio: Opittava kieli osaksi elämää

Transcript in English

…when you get exposed to the language outside the classroom it it starts, starts to become part of your life and that’s to be natural. Don’t feel like you are like forcing yourself to learn it, and it applies to me in the sense that. Well, well, English is quite obvious that everything I can do in online pretty much watch any movies are serious and I read some books. They are mostly English, but in other languages as well, like I have at least tried to read some. French band designate and. And I have like. Try to read read some Swedish news for example. To learn Swedish more so yeah, I think I think this is a very important one.

Audio: Oppiminen musiikin avulla

Transcript in English

Uh, yes. Because, uh, because when I think about what I what. I I haven’t thought this before, but actually like in high school, one good teacher showed us like music in French and I have listened that a lot like using Spotify or something and. That has helped and also. This radio in French like

Minna Huotilainen: Kielenoppiminen musiikin avulla

Oppija osaa kehittää tiedonhakutaitojaan digitaalisessa ympäristössä  

Opiskelijat näkevät tiedonhakutaidot keskeiseksi koko opintojen aikana harjoiteltavaksi taidoksi. He ovat tietoisia siitä, että eri kielillä saattaa saada erilaisia hakutuloksia samasta aiheesta.  

Audio: Tekstilajin ymmärtäminen 

Transcript in English

So I think kind of understanding what type of text you’re reading and who it’s who it’s aiming for. I think it’s really, really important …

Audio: Kriittinen tiedonhaku perustaito 

Transkripti

Ylipäätään kriittisen tiedonhankinnan taito kuuluu ihan kaikkien vastuulle, koska se on minun mielestä kuitenkin yliopistossa yksi semmoinen perustaito. Kun on olemassa Google ja muut hakukoneet, niin on aika olennainen osa oppimista, että osaa hakea tietoa oikein ja tehokkaasti. Koittaa ymmärtää hakukonetta, millä perusteella se antaa tuloksia ja mitä sille kannattaa kirjoittaa, että löytää halutut asiat ja millä kielellä. Jos hakee tiettyyn asiaan liittyvää, millä kielellä se kannattaa. Eri kielillä saa ihan eri hakutuloksia. Työelämässä varmaan tarvitsee ongelmanratkaisua aika paljon, että tehokkaasti voisi käyttää eri työkaluja ja vähän sillä tavalla sumplia siellä netissä, ettei aina vaan etsisi kokonaisilla pitkillä lauseilla yhdellä kielellä ja saa aina ne samat hakutulokset. Miettii, mistä tiedon voisi löytää, jos tarvitsee jotakin tietoa.

 

Eri kielillä eri hakutulokset

No matter the language, it’s good to know how to look for information so that you find what you’re searching for. But I do it usually always in English because you can always find I feel the answer to any question in English if you search for it like online, but for example in Swedish it’s a lot more limited what you can find.

Oppija tiedostaa digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan viestinnän muuttuvan luonteen ja osaa mukautua muuttuviin viestintätapoihin (eri kulttuureissa ja tilanteissa).            

Opiskelijat tiedostavat viestinnän haasteet, kun toimitaan etäyhteyksillä. He ajattelevat, että eri tilanteissa kohteliasta tai soveliasta kielenkäyttöä pitää harjoitella. Lisäksi monet mainitsevat, että sähköpostin kirjoittaminen vaatii opettelua.  

Viestintä kasvokkain vs. etänä

I mean, there might be, you can, you might lack some of the, um, nonverbal aspects of communication. Which can be important. But I think when it comes to studying. You, you get the information. But I do think you could learn maybe better if you’re a present. 
Well, maybe you have to be a little bit clearer in what you say, which be in fact a very good thing.
It is very much important to learn how communication changes and especially because people communicate online very differently and the way they do that in different languages.

Viestintä eri ympäristöissä

Transkripti

Opiskelija: Käytöstavallisestikin ihan se, että miten pystyt olla läsnä, vaikka olet etäyhteyden välityksellä niin on se siis sillä tavalla- 

Haastattelija: Onko siinä ollut sinun mielestä mitään ongelmia?

Opiskelija: Joo, kyllähän kasvokkain saa ihan eri tavalla kontaktia ja jos on vaikka ryhmätyö, et samalla tavalla näe, ketkä osallistuu satasella ja ketkä on samalla jotakin muuta duunailemassa.  Pitää myös tietyissä ympäristöissä tavallaan viestiä eri tavalla, voi olla rennompi, kun sitten taas sellaisissa enemmän virallisimmissa. Vaikka itseä ei tarvitse muuttaa tai omaa luonnetta, mutta pitää ehkä se kieli osata muuttaa tietyissä tilanteissa tai se viestintätapa.

Tietoisuus viestinnän kulttuurisista eroista

Transcript in English

But I think in any cultural situation is a pretty high demand like last year, I was, I was travelling in Senegal and in Quebec. So I think to say that to be able to adapt in any culture and situation, I think that’s a quite a high bar, but I think it’s good to understand that there’s.

Minna Huotilainen: Viestintä digiympäristössä

Oppija omaksuu terveellisiä työtapoja ja on tietoinen digitaalisessa ympäristössä työskentelemisen vaikutuksesta aivoterveyteen ja työkykyyn.

Suurin osa opiskelijoista kokee tarvitsevansa lisää tietoa siitä, miten digiympäristössä olisi mahdollista opiskella terveesti tai terveyttä vähemmän kuormittavasti. Opiskelijat mainitsevat digiympäristössä opiskelun terveyteen liittyvinä asioina työergonomian, tauotuksen, työnteon jaksottamisen ja työskentelyn hallinnan. Terveyttä uhkaavina ongelmina nähdään pitkäkestoinen yhtäjaksoinen tietokoneella työskentely ja taukojen puuttuminen.

Opiskelijat eivät pidä terveyteen liittyviä oppimistavoitteita välttämättä tai vain kielikeskusten asiana, mutta koska kielikeskusten opetus tavoittaa yleensä kaikki yliopistojen opiskelijat, on perusteltua suunnitella myös kielen ja viestinnän kurssit niin, että terveyteen liittyvät asiat on otettu huomioon.

Opiskelijoiden digitodellisuus   

Transcript in English

So yeah, I think this one is important and maybe not. Addressed enough in the learning environment. In school, because that’s something like digital learning and digital environments are a growing thing in studies like we use them. More and more. So we should also address the issues maybe and how to do it in a healthy way. Because for example, most of my studies are on my laptop. I have maybe one Class A week and the rest is just me reading stuff on my laptop. So I spend a lot of hours every day with my laptop and it’s maybe not the best thing to if I forget or don’t have time to do like. Breaks or go outside or some stuff like that. So how will it affect my brain and my learning in the long run like? Reading a paper on my laptop for four hours straight, is it the best thing to do for learning? I don’t know, but it’s it’s the reality we are in right now, so I think this should be addressed more because we haven’t talked about this in any classes really.

Opiskellessa koko ajan koneella

Muutamille on kerrottu esimerkiksi tuutoroinnin tai opiskeltavien kurssien yhteydessä, miten digiympäristössä voisi opiskella terveellisesti. Samaan aikaan opettajat kuitenkin suunnittelevat kurssit niin digipainoitteisiksi, että niiden suorittaminen vaatii jatkuvaa tietokoneella työskentelyä ja taukoihin ei ole riittävästi aikaa.

Transkripti

Jollain tavalla on tullut korkeakoulussa esiin asia, mutta siinä tulee semmoinen vastakohtaisuus, että sanotaan, että pitää olla hyvin terveellisiä työtapoja, mutta samalla niitä ei edistetä millään tavalla. Puhutaan, että kannattaa tehdä näin ja sitten samalla se työmäärä, mikä annetaan, ja sen digitaalinen paino on niin semmoinen, se on vähän mahdotonta. On joitain kursseja, joissa sitten vaikka otetaan pieni tauko, mutta se ei ehkä ole tarpeeksi siihen, mikä vaikutus sillä on.

On myös totuus, että se työmäärä, mikä on jokaisessa kurssissa, sehän on 90-prosenttisesti ainakin minulla ollut semmoista, että siinä on kirja, joka on tietokoneella ja kirjoita essee tietokoneella. Tämä kaikki on suuri, suuri määrä, mitä tehdä koko ajan ja se ei koskaan lopu.

Tietenkin on positiivista, että digitaaliset työkalut ovat tulleet ja se myös edesauttaa, että kaikki äänitetään, se auttaa, jos ei voi olla paikan päällä. Se on sinänsä tosi hyvä asia, mutta siinä kuitenkin tulee se vastaan, että sitten olet koko ajan tietokoneella.

Vastauksista välittyy neuvottomuus: kaikki tietävät, että tietokoneella ei kannattaisi viettää liian paljon aikaa, mutta vaihtoehtoja ei näytä olevan.

Opiskelijoiden digitodellisuus

‘Every student spends a lot of time on a computer and on the Internet and so on. And I feel like everyone knows it’s probably not good for you but what else can you do?’ 

Minna Huotilainen: Vastuu aivoterveydestä

Minna Huotilainen: Nuku hyvin, opi tehokkaammin!

Ratkaisuehdotuksiakin opiskelijoilla on: tauottamista voisi auttaa se, jos digialusta kehottaisi pitämään taukoja, kun on tietyn ajan tehnyt töitä alustalla. Opiskelijat myös kaipaavat opettajilta apua itseohjautuvuuden oppimiseen niin, että kurssit olisi suunniteltu sellaisiksi, että niitä ei voi suorittaa yhdeltä istumalta juuri ennen määräaikaa. Opiskelijat toivovat, että opettajat voisivat ohjeistaa kurssin järkevää suorittamistahtia ja suunnitella kurssin niin, että siinä on oppimista edistäviä tehtävän palautuksia pitkin kurssia.

Myös keskittymisen edistämiseen toivotaan apua niin, että etäluennoilla opettaja voisi kehottaa opiskelijoita viemään puhelimen toiseen huoneeseen, jotta se ei vie huomiota.

Oppiminen pienempiin osiin

Transcript in English

If there’s like one big thing that needs to be done in a course, it isn’t enough. I think there should be like. Like Weekly returns or some like. Or or at least the that the homework that is given is is really like gone. Gone through that that like you have to do. It to be able to participate in the next class. 

Opiskelun jaksottaminen

Transkripti

Ja varmaan monilla menee ne verkkokurssien suorittamiset sillä tavalla, että ensin ei tehdä mitään ja sitten tehdään kaksi päivää putkeen hirveä määrä. Ehkä kurssin suoritustapojen kertomisen yhteydessä voisi olla tuohon liittyen, että niitä kannattaa tehdä tasaisesti.

Itsekontrolli odottelun aikana

Patience. I think is one because often there’s a lot of waiting and you have to have a good self-control so that you don’t go to your phone when you get maybe a bit bored because there’s nobody like directly seeing if you’re like inattentive so it’s easier to space out and it takes more self-control.

Etäopiskelussa motivaatio hukassa

Transcript in English

And maybe just the fact that there’s less of a community feeling so then it’s harder to kind of feel. As a part of the class and the group. So that’s something that is a bit of a challenge for me.

Speaker 1

So it’s not necessarily technical, but it’s the environment itself.

Speaker 2

Well, yeah, I said a bit already so that it can be a bit jarring when the connection is bad and you speak at the same time as someone else, it’s it’s very far from like a real time conversation. And also I think you need more attention and more focus. Because it’s kind of weird you feel like you’re in a language group, but you’re just in your small apartment, so there’s a bit more solitude to it. It doesn’t feel as much like a social activity.

It’s a lot easier to communicate with people in real life rather than digital.

I think concerning language courses, maybe it’s a little annoying that you realize that you need to practice and talk to other people in that language to get better. But then also it’s not great to do it through zoom and break out rooms or stuff like that. I think most people from what I’ve heard find it’s annoying. Well, you don’t get the same contact with the other person you’re talking to when you do it through a computer. So I feel in that sense maybe it’s not a huge asset to have a language course completely online.

Etäopiskelun epäsosiaalisuus

‘Well, yeah, I said a bit already so that it can be a bit jarring when the connection is bad and you speak at the same time as someone else, it’s it’s very far from like a real time conversation. And also I think you need more attention and more focus. Because it’s kind of weird you feel like you’re in a language group, but you’re just in your small apartment, so there’s a bit more solitude to it. It doesn’t feel as much like a social activity. It’s a lot easier to communicate with people in real life rather than digital. I think concerning language courses, maybe it’s a little annoying that you realize that you need to practice and talk to other people in that language to get better. But then also it’s not great to do it through zoom and break out rooms or stuff like that. I think most people from what I’ve heard find it’s annoying. Well, you don’t get the same contact with the other person you’re talking to when you do it through a computer. So I feel in that sense maybe it’s not a huge asset to have a language course completely online.’